Indslusning af en ny hest i flokken.

Når man selv skal flytte eller hvis man af forskellige grunde er nød til at flytte sin hest en nyt sted hen, så skal man have sin hest sluset ind i en eksisterende flok. Dette er ofte forbundet med megen tumult indtil alle heste igen har fundet deres plads i hierarkiet. Derfor er det altid godt at introducere hestene for hinanden stille og roligt og specielt, hvis der er tale om en mindre hesteflok, som har gået sammen i lang tid.

Beskyt den svag hest.

Hvis man har en hest, som man i forvejen ved ikke er særlig stærk, så skal man sørge for at beskytte den mod ”bøller”. I naturen er der ikke udskiftning i flokkene på den måde, som vi byder vores heste dem. Desuden så bliver vilde heste ikke holdt tilbage af et hegn, men har fri plads til at komme væk, hvis en af de ældre eller stærkere heste bliver sure. I vores små indhegninger er hestene overladt til, at vi som hesteejere kan finde ud af, at sørge for en stille indslusning af en ny hest og sommetider også finde ud af at sige stop og få beskyttet de svage heste mod de heste, som går over stregen og bliver for voldsomme.

Indføring af en svag hest i flokken.

Hvis jeg har haft en svag hest, som skulle ind i en ny flok, så har jeg ofte været med til, at vi har delt folden op i to og så sætte den nye hest sammen med den hest i flokken, som ligger nederst i hierarkiet. Ofte vil denne hest ikke være så hårdt knyttet til resten af flokken og vil derfor ikke være ked af, kun at komme til at gå sammen med den nye hest. Når hestene så har snuset til hinanden hen over hegnet i en uges tid, så har de som oftest allerede haft tænderne i hinanden og derved er der allerede kommet en vis rangorden. Man skal dog være meget opmærksom på, at hvis man deler folden op, så skal man benytte en hegnstråd som let kan sprænges og man skal kun sætte en enkelt i en meters højde, så hestene ikke kan få benene i den.

Indføring af en stærk hest i flokken.

Har man en meget stærk hest, som man ved, vil forsøge at tage magten, så kan man på samme måde som ovenfor med fordel dele folden op. I dette tilfælde bør man dog sætte de to stærkeste heste samme i stedet. Derved giver man dem ro til at få rangordnen på plads og desuden kommer de svageste heste ikke i klemme, når førerhesten jager dem væk, for at den nye hest ikke skal have kontakt med dem.